Úvodní stránka

Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy je multidisciplinárním pracovištěm Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. V oblasti personální disponuje pracoviště odborníky z oborů geografie, veřejné správy, regionální politiky a marketingu. Tato kombinace umožňuje komplexně zabezpečit kvalitní výuku v oblasti regionálního rozvoje a regionálních věd, veřejné správy a ekonomie a teritoriálního marketingu. Napříč výše uvedenými zájmovými okruhy potom probíhá výuka geografických informačních systémů (GIS), která dále prohlubuje prostorový rozměr studia regionálního rozvoje. Znalost GIS je v současnosti nezbytná nejen pro naprostou většinu regionálních věd, ale také zejména pro praktické působení absolventů v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy. Proto jsou teoretické i praktické znalosti a dovednosti GIS využívány ve většině odborných předmětů vyučovaných na ÚRRVS. Vědeckovýzkumná činnost pracovníků vychází z jejich odbornosti a akcentuje výše uvedenou multidisciplinaritu. Výzkumné aktivity jsou prováděny jak v oblasti teoretické (výzkumné projekty GAČR aj.), tak i aplikační -- zde ve formě spolupráce s institucemi veřejné správy a samosprávy (Jihomoravský kraj), jakož i privátními subjekty (např. Dring Consulting s.r.o, GaREP s.r.o). Jak mj. vyplývá ze široké palety řešených témat, ústav v oblasti výzkumu s výhodou spolupracuje s dalšími vysokoškolskými a akademickými pracovišti -- namátkou lze jmenovat Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici, Ústav geoniky Akademie věd ČR a řadu dalších. Výsledky výzkumů jsou pracovníky ústavu publikovány v řadě prestižních časopisů, včetně mezinárodních.

Mgr. Tomáš Krejčí

vedoucí ústavu